De vereniging stelt zich tot doel

 

 

Het forelvissen opwaarderen binnen België.
Het forelvissen laten erkennen als een erkende sport.
Om dit doel te bereiken kunnen ze eendere welke activiteit ontplooien. Zoals daar niet-limitatief zijn:
Het oprichten van clubs, ploegen, bonden, enzovoort.
Het organiseren van wedstrijden in elke soort, namelijk wereldkampioenschap, Europees
kampioenschap ,Belgisch kampioenschap, open Belgisch kampioenschap, clubkampioenschap, Professionele-, amateur-, club-, interclub-, senior- en juniorwedstrijden.
Het geven van opleidingen aan derden over het forelvissen.
Het uitbaten van een horecagelegenheid, een ontmoetingscentrum voor gelijkgezinden, beurzen en dergelijke. De huur en verhuur van onroerend en roerende goederen, inclusief vijvers, meren, stromen en dergelijke. Het organiseren van tombola's en andere wedstrijden.
De handel in materieel en andere waren in functie van het doel.
De koop en verkoop van onroerende goederen.
De vereniging kan zich als vertegenwoordiger opstellen naar eender welke overheid of organisatie. De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.
De vereniging kan alle activiteiten ontplooien, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige
commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en
waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen bestemd worden voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.