Wedstrijdregelment troutcup

 

1)De startplaats wordt bepaald door loting aan de inschrijvingstafel.

 

2)Elke visser heeft een gekoelde tas of koelbox bij voorzien van bevroren koelelementen.Indien dit niet van toepassing is kunt u uw gevangen vis niet afstaan voor comsumptie.

 

3)Er wordt met slechts 1 hengel tegelijk gevist,er mogen wel meerdere hengels opgetuigd en voorzien worden van aas.Gevangen vis eerst onthaken alvorens een andere hengel te nemen.

 

4)Als aas wordt er enkel gebruikt gemaakt van wasmotten,meelwormen,pieren,morio’s,alsook de gekende foreldeeg.

Elke vorm van kunstaas is ten stelligste verboden!

 

5)Gooien naar de overkant wordt enkel toegestaan als dit recht voor u gebeurd,komt u echter in de knoop met de overbuur dan heeft deze het recht uw lijn door te knippen.Schuin ingooien is maximum 1 plaats links of rechts toegestaan.

 

6)Vis die gehaakt wordt na het eindsignaal telt niet mee in de telling en moet onmiddellijk afgegeven worden aan iemand van de organisatie.De vis moet gehaakt worden voor de kieuwlijn.

 

7)Alvorens de vis te onthaken ,wordt deze eerst gedood door een krachtige klop op de kop.Indien de vis nog levend in de koelbox komt krijgt u eerst een waarschuwing.Bij een tweede incident wordt de nog bewegende vis ontnomen.

 

8)Na het beeindigen van een ronde verzameld ieder zo vlot mogelijk zijn materiaal en wacht op zijn plaats.Het verplaatsen naar de volgende visplaats gebeurd enkel en alleen op teken van de wedstrijd begeleiding.

 

9)Op het einde van de wedstrijd blijft iedereen op zijn plaats.Het weegteam komt langs om de vis te tellen en te wegen.

De visser zorgt er voor dat de vis reeds klaar gelegd wordt in groepjes van 5 om het tellen te bevorderen,hou hierbij rekening met de temperaturen en leg deze niet te lang op voorhand klaar,na het tellen legt de visser de vis in weegnet.

 

10)Tijdens de pauzes is het niet toegestaan om met de hengeltop op het water te tippen of om gelijk welk aas in het water te gooien,iedere inbreuk wordt onmiddellijk 1 vis ontnomen.

 

11)gevangen vis blijft de gehele wedstrijd aan de vijver in de koeltas of box.Bij inbreuk hier op wordt de visser alle vis ontnomen.

De visser controleert het genoteerde aantal en gewicht,achteraf aanvechten is niet meer mogelijk.

 

12)Vissers die het regelment niet naleven worden als volgt bestraft:

Bij eerste overtreding krijgt de visser een waarschuwing.

Bij een tweede overtreding wordt 1 vis afgenomen.

Bij een derde overtreding mag de betreffende ronde niet verder gevist worden.

Bij een vierde overtreding wordt de visser uit de wedstrijd gezet.

 

13)Ingeschreven visser die niet tijdig afzeggen bij belet dienen alsnog het inschrijvingsgeld te betalen.Bij problemen hier om wordt een verdere deelname uitgesloten tot betaling van de achterstallige gelden.

 

14)Respect voor de vis en uw medevisser zijn cruciaal.Bij een discussie wordt er een lid van de organisatie bijgeroepen die bemiddeld en een beslissing neemt in overleg met een ander lid van de organisatie.Elke eindbeslissing is defenitief en kan niet meer aangevochten worden.

 

15) houd uw visplaats schoon en deponeer zo veel mogelijk uw afval in de daarvoor bestemde afvalzakken of emmers. Na afloop van de wedstrijden zien we graag een schone vijver achter te laten. We vragen ook aan u hieraan mee te werken. De organisatie wijst erop dat er zorgvuldig omgegaan moet worden met haakjes en onderlijnen die niet meer gebruikt worden. Houd rekening met eventuele viervoeters.

 

 

Verder wenst de Belgian and Dutch Trout Association alle vissers veel succes en plezier toe!!